ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Πρόγραμμα SOCRATES/ ΕRASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνεργασία με τα
ακόλουθα Πανεπιστήμια:

 • Ghent University (Bέλγιο)
 • University of Sofia (Bουλγαρία)
 • University of Plovdiv (Bουλγαρία)
 • University of Nicosia (Κύπρος)
 • Paris VII (Γαλλία)
 • Toulouse le Mirail (Γαλλία, 2000-2014)
 • Lille III (Γαλλία, 1992-1996)
 • University of Potsdam (Γερμανία)
 • University of Budapest (Ουγγαρία)
 • Università degli Studi di Pisa (Iταλία)
 • Istituto Computazionale di Pisa (Iταλία)
 • Università degli Studi di Bologna (Iταλία)
 • Università degli Studi di Milano Bicocca (Iταλία)
 • Università degli Studi di Trieste (Iταλία)
 • Università degli Studi di Modena (Iταλία)
 • Università degli Studi di Ferrara (Iταλία)
 • Università degli Studi di Lecce (Iταλία)
 • Università degli Studi di Verona (Iταλία)
 • Università degli Studi di Siena (Iταλία, μέχρι το 2004)
 • Università per Stanieri di Siena (Iταλία)
 • Αgder University (Noρβηγία, μέχρι το 2016)
 • University of Silesia (Πολωνία)
 • University of Poznan (Πολωνία)
 • University of Lisbon (Πορτογαλία, μέχρι το 1996)
 • Safarik University (Kosiče, Σλοβακία)
 • Universitat Autonoma Barcelona (Ισπανία, μέχρι το 2004)
 • Pompeu Fabra (Ισπανία, μέχρι το 1996)
 • University of Jaen (Ισπανία, μέχρι το 2011)
 • University of Salamanca (Ισπανία)
 • University of Granada (Ισπανία)
 • Free University of Amsterdam (Ολλανδία, μέχρι το 2005)
 • Tilburg University (Ολλανδία, μέχρι το 2005)
 • Utrecht University (Ολλανδία, μέχρι το 2010)
 • University of Leiden (Ολλανδία)
 • University of Boğazıçı (Κωνσταντινούπολη, Τουρκία)

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
European Master in Language and Speech Processing. 2000-2007.
Διεθνής Συντονιστής: Prof. Frank van Eynde (Leuven).
Συμμετοχή Πανεπιστημίων: Πατρών, Αθηνών, Βοnn, Εδιμβούργου, Brno, Leuven,
Sheffield, Γενεύης, Utrecht, Βαρκελώνης, Aalborg, Saarbrücken, Stuttgart, Erlangen.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Διμερής συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Φιλολογίας) και του
Université de Montréal (Département de linguistique et traduction):
Ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών. Από τον Ιανουάριο του 1999.
2. Διμερής συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Simon Fraser University:
Ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών. Από το Φεβρουάριο του 2002.


ΜΕΛΟΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣYΛΛOΓΩΝ
1. ACL (International Association of Computational Linguistics). 1987-1995.
2. ARLE (Association pour le Rayonnement des Langues Européennes). 1991-1997.
3. GLOW (Generative Linguistics in the Old World):
Εκλεγμένος Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 1994-1999.
4. LSA (Linguistic Society of Athens). 1990-2002.
5. ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας). Ιδρυτικό μέλος. Από το1995.
6. GREEK SOCIETY OF LINGUISTICS. Ιδρυτικό μέλος.
7. SOCIETAS LINGUISTICA EUROPAEA. Από το 2014.