Ερευνητικά προγράμματα

Έχει διευθύνει/διευθύνει τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα (24)
 1. Ζητήματα στη Συγκριτική Μορφολογία: η Σύνθεση στην Ελληνική και τις λατινογενείς γλώσσες: Μία συγκριτική μελέτη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών. 1994-1996.
 2. Ζητήματα στη Συγκριτική Μορφολογία: Κλιτικά χαρακτηριστικά στην Ελληνική και τις λατινογενείς γλώσσες: Μία συγκριτική μελέτη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών. 1996-1997.
 3. WORDNET, ένα Ηλεκτρονικό Λεξικό Σημασιολογικό Δίκτυο. Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 1999-2001.
 4. GRIKO, μία ελληνική διάλεκτος της Νότιας Ιταλίας: Περιγραφή και ανάλυση. Πρόγραμμα INTERREG II, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 2000-2001.
 5. Η Μικρασιατική διάλεκτος των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και Μοσχονησίων: Περιγραφή και ανάλυση. Πρόγραμμα ΕΠΤΑ. Υπουργείο Αιγαίου. 2002-2004.
 6. Παραγωγή Λέξεων στο Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Υπουργείο Παιδείας. 2003-2006.
 7. Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ΕΠΕΑΕΚ. Υπουργείου Παιδείας. 2004-2008.
 8. Η διάλεκτος της Ανατολικής Λέσβου: Περιγραφή και Ανάλυση. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ. Υπουργείο Παιδείας. 2005-2007.
 9. Η Σύνθεση στη γλωσσική κατάκτηση. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) Μεταδιδακτορική έρευνα της Δρ. Μαρίνας Τζακώστα. Υπουργείο Παιδείας. 2005-2006.
 10. Τεκμηρίωση και περιγραφή των Καππαδοκικών. Πρόγραμμα Documentation of Endangere. Χρηματοδοτήθηκε από το SOAS (PG0033) Σε συνεργασία με τον Mark Janse, Καθηγητή στο Ghent University. 2006-2007.
 11. Δια-διαλεκτική προσέγγιση στην παραγωγή λέξεων. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Μεταδιδακτορικό της Δρ. Δήμητρας Μελισσαροπούλου. Υπουργείο Παιδείας. 2008-2009.
 12. Καταγραφή του Ιδιώματος της Αγίας Παρασκευής Λέσβου. Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου. Ιούλιος-Αύγουστος 2008.
 13. Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Παλαιάς Αθήνας. Ίδρυμα Λεβέντη. 2009-2010.
 14. Διαφύλαξη Γλωσσικής Κληρονομιάς. Τα Κρητικά της Μικράς Ασίας. Σε συνεργασία με την Αsli Göksel, Καθηγήτρια στο Bogazici University. Ιδιωτική χορηγία (στη μνήμη της Σταυρούλας Τούλα). 2009-2012.
 15. Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2010-2016. http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr
 16.  Inflection versus Derivation: The case of the Griko Dialect. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Διδακτορική διατριβή του Νίκου Κουτσούκου. Υπουργείο Παιδείας. 2010-2013.
 17.  Compounding and Derivation in Griko and Cypriot. Πρόγραμμα ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Διδακτορική διατριβή του Μάριου Ανδρέου. Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών. 2010-2013.
 18. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής (ΑΜiGre). Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ (επελέγη 1ο στην Ελλάδα, στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών). ΕΕ και Υπουργείο Παιδείας. 2012-2015. http://amigredb.philology.upatras.gr
 19. Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (MORILAN). Πρόγραμμα AΡΙΣΤΕΙΑ (επελέγη 2ο στην Ελλάδα, στο πεδίο των Ανθρωπιστικών Επιστημών). Υπουργείο Παιδείας. (2012-2015). http://morilan.upatras.gr
 20. Τεκμηρίωση, ανάλυση και ψηφιοποίηση των νεοελληνικών διαλεκτικών συνθέτων (DiComp). Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016-2020.
 21. Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Σε συνεργασία με τα Καναδικά Πανεπιστήμια McGill, York and Simon Fraser. 2016-2018. https://immigrec.com
 22. Κλίση και κλιτικές τάξεις. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Διδακτορική διατριβή του Μιχάλη Μαρίνη. Υπουργείο Παιδείας. 2017-2019.
 23. Χαρτογράφηση της γλωσσικής ποικιλίας της Λέσβου. Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Διδακτορική διατριβή της Βασιλείας Αλεξέλλη. Υπουργείο Παιδείας. 2019-2021.
 24. Στα χνάρια της παλαιότερης Λεσβιακής. Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών. 2023-2028.
Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει στα εξής διεθνή προγράμματα (20)
 1. Eυρωπαϊκό πρόγραμμα αυτόματης μηχανικής μετάφρασης EUROTRA. Υπουργείο Ανάπτυξης. Διευθυντές: Καθηγητές Ανδρέας Κουτσούδας (Παν. Κρήτης) και Γιώργος Καραγιάννης (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο). 1985-1990.
 2. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. Πρόγραμμα LINGUA. 1994-1995. Συντονίστρια: Καθ. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 3.  Modularity in Grammar. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 1995-1998. Συντονίστρια: Prof. Anne-Μarie Di Sciullo, UQAM.
 4. Asymmetries in Natural Languages. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 1998-2003. Συντονίστρια: Prof. Anne-Μarie DiSciullo, UQAM.
 5. Mental Lexicon. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 1997- 1999. Συντονίστρια: Prof. Gonia Jarema, Université de Montréal.
 6. Μελέτη της Γλώσσας των Νέων σε Σχολεία της Πάτρας. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή. 2001-2003. Συντονιστής: Aναπ. Καθ. Αργύρης Αρχάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 7. Γενετικοί και Γλωσσικοί Παράγοντες στην Πρόγνωση Παιδιών με Αργή Εξέλιξη στο Λόγο. Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου. 2001-2004. Συνονίστρια: Δρ. Κάκια Πετεινού, Ερευνητικό Ινστιτούτο Κύπρου.
 8. Words in the Μind, Words in the Brain. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 2002-2006. Συντονιστής: Prof. Gary Libben, University of Alberta (πλέον στο Brock University).
 9. Αsymmetries at interfaces. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 2003-2008. Συντονίστρια: Prof. Αnne-Marie Di Sciullo, UQAM.
 10. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μη ελληνόφωνα παιδιά. Υπουργείο Παιδείας. 2002- 2005. Συντονιστής: Αναπ. Καθ. Σπύρος Μοσχονάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 11. ΠΟΛΥΤΙΜΟ, Μία Υπολογιστική Επεξεργασία της γλώσσας των παλαιών βιβλίων και χειρόγραφων. Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 2006-2008. Συντονιστής: BSI International Administration Systems.
 12. A Concise Grammar of Modern Balkan Languages. Flemish Academic Centre for Science and the Arts. 2008-2009. Συντονίστρια: Prof. Liliane Tasmowski, Flemish Royal Academy, Βρυξέλλες.
 13. NetWordS, Network for the Word Structure. European Science Foundation. 2011-2014. Συντονιστής: Dr. Vito Pirrelli, Centro Nazionale di Ricerca, Pisa.
 14. Ελληνικά στις κοινότητες Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και Κρητικών στα δυτικά παράλια της Τουρκίας. Ίδρυμα Λεβέντη. 2014-2016. Συντονίστρια: Αναπ. Καθ. Έλενα Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 15. Fading Voices in Southern Italy: Investigating Language Contact in Magna Graecia. 2015-2018. Leverhulme foundation. Συντονιστής: Prof. Adam Ledgeway, Cambridge.
 16. Words in the World. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 2016-2020. Συντονιστής: Prof. Gary Libben, Brock University.
 17. Areal Morphology. University of Zurich Research Program. (2017-2020). Συντονιστής: Prof. Michele Loporcaro, University of Zurich. 
 18. Digitizing the Cappadocian dialectal landscape. Μεταδιδακτορική έρευνα της Δρ. Δήμητρας Μεισσαροπούλου. 2018-2020. Υπουργείο Παιδείας. Πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ.
 19.  Modern Greek in the speech of Greek-Canadians. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 2020-2023. Συντονιστής: Prof. Panayotis Pappas, Simon Fraser University.
 20. Έρευνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη των Δεδομένων και τους Αλγορίθμους. Μονάδα Αρχιμήδης του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ. 2023-2026. Διευθυντής: Δρ. Τίμος Σελλής.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η Αγγελική Ράλλη ενδιαφέρεται για θέματα μορφολογίας, διαλεκτικής μορφολογίας, γλωσσικής επαφής, νοητικού λεξικού, υπολογιστικής μορφολογίας, τυπολογίας, και αλληλεπίδρασης της μορφολογίας με τη σύνταξη και τη φωνολογία.

To 2000, ίδρυσε το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, το πρώτο σε ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον και άρχισε να διοργανώνει σε διετή βάση το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Το συνέδριο, το Εργαστήριο και οι δημοσιεύσεις της γύρω από θέματα διαλέκτων ανανέωσαν το ενδιαφέρον για τη διαλεκτική έρευνα στην Ελλάδα.  Σήμερα, η Αγγελική Ράλλη δραστηριοποιείται σε θέματα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει διευθύνει επιτόπιες έρευνες στην Κάτω Ιταλία (Salento), στον Πόντο, στην Καππαδοκία, στο νησί Cunda (πρώην Μοσχονήσι) και στο Aϊβαλί. Οι έρευνες αυτές έχουν οδηγήσει στη συλλογή 440 περίπου ωρών προφορικού υλικού, το οποίο έχει οργανωθεί σε βάσεις δεδομένων, στην ανάπτυξη ενός τρι-διαλεκτικού ηλεκτρονικού λεξικού για Ποντιακά, Καππαδοkικά και Αϊβαλιώτικα, και στη σύνταξη και διαμόρφωση του πρώτου διαλεκτικού άτλαντα περιοχής της Ελλάδας, αυτού της Λέσβου (lesvos.lmgd.philology.upatras.gr/). Έχει επίσης εκδώσει και επιμεληθεί πλήθος ανέκδοτων διαλεκτικών κειμένων και έχει συντάξει το πρώτο λεξικό Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοανατολικής Λέσβου (2017, Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών). Τέλος, εκδίδει και επιμελείται το διετούς βάσης περιοδικό Patras Working Papers in Linguistics, ενώ είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής γνωστών διεθνών περιοδικών.