Ερευνητικά προγράμματα

Έχει διευθύνει/διευθύνει τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα (21)
 1. Mελέτη των συνθέτων της Νέας Ελληνικής και σύγκριση με τα σύνθετα της Αγγλικής και Γαλλικής. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών (1994-1996).
 2. Συγκριτική Μορφολογία: η Κλίση στην Ελληνική και τις λατινογενείς γλώσσες. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιτροπή Ερευνών (1996-1997).
 3. Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Σημασιολογικού Δικτύου WORDNET. Συνυπεύθυνη με τους Δ. Χριστοδουλάκη και Μαρία Γρηγοριάδου. ΕΠΕΤ ΙΙ, Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (1999–2001).
 4. Καταγραφή και Ανάλυση της Διαλέκτου GRICO της Κάτω Ιταλίας. INTERREG II, Μέτρο Ευρωπαϊκή Ένωση – Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (2000 - 2002).
 5. Καταγραφή και Διάσωση του Μικρασιατικού Ιδιώματος των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και Μοσχονησίων. Υπουργείο Αιγαίου, Πρόγραμμα ΕΠΤΑ (2002–2004). Βλ. Iστοσελίδα: www.mikrasia.lit.upatras.gr
 6. Παραγωγή Λέξεων στο Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών (Αϊβαλιού) και Μοσχονησίων. ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα Ηράκλειτος (2003–2005): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής της Δήμητρας Μελισσαροπούλου. Υποστήριξη Διατριβής: 2007.
 7. Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία (2004 –2008). ΕΠΕΑΕΚ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας.
 8. Καταγραφή και Μελέτη του Ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου. ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα Πυθαγόρας ΙΙ (2005 – 2007).
 9. Documentation and Description of Cappadocian. Endangered Languages and Documentation Programme. Yπεύθυνη από κοινού με τον Prof. Mark Janse (Ghent University) Πανεπιστήμιο του Λονδίνου SOAS (PG0033). (2006-2007).
 10. Η Σύνθεση στην κατάκτηση Γλώσσας. Μεταδιδακτορικό της Δρ. Μαρίνας Τζακώστα (2005-2006). Ι.Κ.Υ.
 11. Η Παραγωγή Λέξεων: Δια-διαλεκτική προσέγγιση. Μεταδιδακτορικό της Δρ. Δήμητρας Μελισσαροπούλου (2007-2008). Ι.Κ.Υ.
 12. Καταγραφή του Ιδιώματος της Αγίας Παρασκευής Λέσβου. Δήμος Αγίας Παρασκευής Λέσβου (Ιούλιος – Αύγουστος 2008).
 13. Από το γλωσσικό ιδίωμα των Μεγάρων στο γλωσσικό ιδίωμα της Π. Αθήνας. Ίδρυμα Λεβέντη και Δήμος Μεγαρέων. Σε συνεργασία με τη Λέκτορα του Παν. Πατρών Αγγελική Σύρκου. (2009-2011).
 14. Διαφύλαξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τα Κρητικά της Μικράς Ασίας. Σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αsli Göksel του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου και του UCL (Ιδιωτική χορηγία στη μνήμη Στ. Τούλα, 2009-2011).
 15. Mελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2010-2016.
 16. Inflection versus Derivation: The case of the Griko Dialect. YΠΕΠΘ: Πρόγραμμα Ηράκλειτος (2010-2013): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Νίκου Κουτσούκου.
 17. Compounding and Derivation in Cypriot and Griko. Πρόγραμμα Καραθεοδωρή (2010-2013): Έρευνα και Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Μάριου Ανδρέου.
 18. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. (2012-2015). Επελέγη πρώτο στην Ελλάδα, στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών, μεταξύ 450 προτάσεων.
 19. Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (MORILAN). (2012-2015). Πρόγραμμα AΡΙΣΤΕΙΑ. Επελέγη δεύτερο στην Ελλάδα, στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Υπουργείο Παιδείας.
 20. “Immigration and Language in Canada. Greeks and Greek-Canadians”. Ίδρυμα Νιάρχος (2016-2018). Σε συνεργασία με τα καναδικά πανεπιστήμια McGill York and Simon Fraser. https://immigrec.com
 21. “Inflection and Inflectional Classes”. ΙΚΥ. Έρευνα και Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Μιχάλη Μαρίνη (2017-2019).
Έχει συμμετάσχει/συμμετέχει στα εξής διεθνή προγράμματα (17)
 1. Aνάπτυξη Διδακτικού Υλικού για την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα. LINGUA (1994 –1995) Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπεύθυνη: Δρ. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα, καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Modularity in Grammar Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1995 - 1998). Υπεύθυνη: Dr A.-Μ. Di Sciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM
 3. Mental Lexicon Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1997-1999). Υπεύθυνη: Dr Gonia Jarema, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο Université de Montréal.
 4. Asymmetries in Natural Languages Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (1998 - 2003). Υπεύθυνη: Dr Anne-Μarie DiSciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM.
 5. Μελέτη της Γλώσσας των Νέων σε Σχολεία της Πάτρας. Πρόγραμμα “Καραθεοδωρή”(2000 – 2003). Υπεύθυνος: Δρ. Αργύρης Αρχάκης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 6. Γενετικοί και Γλωσσικοί Παράγοντες στην Πρόγνωση Παιδιών με Αργή Εξέλιξη στο Λόγο (2001-2003). Υπεύθυνη: Δρ. Κάκια Πετεινού, Ινστιτούτο Γενετικής Κύπρου.
 7. Words in the Language, Words in the Brain Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2002-2005). Υπεύθυνος: Dr Gary Libben, καθηγητής στο καναδικό πανεπιστήμιο University of Alberta.
 8. Αsymmetries at Interfaces Research Project. Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (2003-2006). Υπεύθυνη: Dr Αnne-Marie Di Sciullo, καθηγήτρια στο καναδικό πανεπιστήμιο UQAM.
 9. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. Συμβολή: Συγγραφή του τόμου για τα σύνθετα της Κοινής Νεοελληνικής (2002-2004). Eκδόσεις Πατάκη 2007. Υπεύθυνος: Δρ. Σπύρος Μοσχονάς, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 10. ΠΟΛΥΤΙΜΟ (Μία Υπολογιστική Επεξεργασία της γλώσσας των παλαιών βιβλίων και χειρογράφων). E.Ε: Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2006-2008). Υπεύθυνος: BSI International Administration Systems.
 11. A Concise Grammar of Modern Balkan Languages. Flemish Academic Centre for Science and the Arts. (2008-2009). Υπέυθυνη: Prof. Liliane Tasmowski, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Antwerp.
 12. NetWordS “Network for the Word Structure" (2011-2014). European Science Foundation. Υπεύθυνος: Dr. Vito Pirrelli, Centro Nazionale di Ricerca. Pisa.
 13. Ελληνικά στις κοινότητες Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο και Κρητικών στα δυτικά παράλια της Τουρκίας (2014-2016). Συντονίστρια. Δρ. Έλενα Ιωαννίδου, Πανεπιστήμιο Κύπρο. Χρηματοδότης: Ίδρυμα Λεβέντη.
 14. “Fading Voices in Southern Italy: Investigating Language Contact in Magna Graecia” (2015-2018). Leverhulme foundation. Υπεύθυνος: Prof. Adam Ledgeway, Cambridge.
 15. “Words in the World” (2016-2020). Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Υπεύθυνος: Prof. Gary Libben, Brock University.
 16. “Areal Morphology” (2017- ). University of Zurich Research Program. Υπεύθυνος: Michele Loporcaro, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ζυρίχης.
 17. ‘Digitizing the Cappadocian dialectal landscape’ (2018-2020). Μεταδιδακτορική έρευνα της Δήμητρας Μελισσαροπούλου (2018-2020). Υπουργείο Παιδείας.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η Αγγελική Ράλλη ενδιαφέρεται για θέματα μορφολογίας, διαλεκτικής μορφολογίας, νοητικού λεξικού, υπολογιστικής μορφολογίας, τυπολογίας, και αλληλεπίδρασης της μορφολογίας με τη σύνταξη και τη φωνολογία.

Διευθύνει το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων, είναι μόνιμη συνδιοργανώτρια των συνεδρίων Mediterranean Morphology Meeting (MMM) και International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (MGDLT), και μόνιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Network for Linguistic Morphology (ENLM). Επίσης είναι μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων και διεθνών περιοδικών.

Έχει κατ'επανάληψη προσκληθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού και ινστιτούτα (Ohio-State University, McGill, Concordia, UQAM, University of Toronto, Simon Fraser University, Tokyo (Gakushuin), Cambridge, Amsterdam, Tilburg, Meertens Institute, Geneva, Trondheim, Kosice, Bologna, Torino, Trieste, L'Aquila, Catania).

Υπήρξε προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά συνέδρια και είναι εκδότρια του περιοδικού Patras Working Papers in Linguistics.